اخبار

 • عملیات برداشت هیدروگرافی، داده برداری، جریان سنجی و پیمایش محیط دریاچه ارومیه با همکاری ستاد احیای دریای ارومیه و دانشگاه صنعتی شریف توسط این شرکت در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1400 انجام پذیرفت.
 • عملیات برداشت هیدروگرافی سینگل بیم بار داخلی خورموسی (فازهای ده گانه) آغاز شد و در دست اقدام است.
 • عملیات هیدروگرافی سینگل بیم پتروشیمی بندر ماهشهر و بندر عسلویه انجام گرفت.
 • برای اولین بار در کشور عملیات هیدروگرافی مولتی بیم بندر امام خمینی (ره) و خورموسی در استان خوزستان آغاز شد.(1399/10/09)

  Multi Beam

 • عملیات برداشت هیدروگرافی سینگل بیم بار خارجی خورموسی به عرض ۲ کیلومتر و به طول ۵۰ کیلومتر در حال انجام است.(1399/10/08)
 • عملیات هیدروگرافی سینگل بیم ایستگاه راهنمایان در محدوده خورموسی و محدوده اطراف آنها انجام شد. (1399/10/01)
 • دستگاه جریان سنج لاگرانژی ساخته شده این شرکت به مرحله بهره برداری رسید.
 • سیستم پایش لایروب این شرکت بر روی بسیاری از لایروب های در حال کار نصب و در حال بهره برداری است.
 • دستگاه CTD (اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب) این شرکت با قیمت حداقل نصف قیمت جهانی آماده عرضه به بازار است.
 • عملیات هیدروگرافی استان خوزستان به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام می باشد.
 • دستگاه تاید گیج جدید ساخت شرکت دریا نقشه مراحل آزمایشات نهایی را گذرانده و آماده عرضه به بازار کشور است.