اخبار

  • روز جهانی هیدروگرافی مبارک باد.

  • دستگاه تاید گیج جدید ساخت شرکت دریا نقشه مراحل آزمایشات نهایی را گذرانده و آماده عرضه به بازار کشور است.

  • دستگاه CTD (اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب) این شرکت با قیمت حداقل نصف قیمت جهانی آماده عرضه به بازار است.

  • سیستم پایش لایروب این شرکت بر روی بسیاری از لایروب های در حال کار نصب و در حال بهره برداری است.

  • دستگاه GPS Buoy Tracking (جریان سنج لاگرانژی) به تولید انبوه رسیده و آماده عرضه به بازار است.

  • عملیات هیدروگرافی دریاچه ارومیه به پایان رسید.

  • عملیات هیدروگرافی استان خوزستان به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام می باشد.