اخبار

 • برای اولین بار در کشور عملیات هیدروگرافی مولتی بیم بندر امام خمینی (ره) و خورموسی در استان خوزستان آغاز شد.(1399/10/09)

  Multi Beam

 • عملیات برداشت هیدروگرافی سینگل بیم بار خارجی خورموسی به عرض ۲ کیلومتر و به طول ۵۰ کیلومتر در حال انجام است.(1399/10/08)
 • عملیات هیدروگرافی سینگل بیم ایستگاه راهنمایان در محدوده خورموسی و محدوده اطراف آنها انجام شد. (1399/10/01)
 • عملیات هیدروگرافی سینگل بیم بار خارجی خورموسی محدوده LF1 و لنگرگاه بیرونی با همکاری سازمان بنادر و با کمک شناور قائد انجام شد.(1399/09/21)
 • عملیات هیدروگرافی خور ابوخضیر ( بندر شادگان) به طول ۳۰ کیلومتر از بندر شادگان تا خورموسی انجام پذیرفت.(1399/07/30)
 • دستگاه جریان سنج لاگرانژی ساخته شده این شرکت به مرحله بهره برداری رسید.
 • سیستم پایش لایروب این شرکت بر روی بسیاری از لایروب های در حال کار نصب و در حال بهره برداری است.
 • دستگاه CTD (اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب) این شرکت با قیمت حداقل نصف قیمت جهانی آماده عرضه به بازار است.
 • عملیات هیدروگرافی استان خوزستان به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام می باشد.
 • دستگاه تاید گیج جدید ساخت شرکت دریا نقشه مراحل آزمایشات نهایی را گذرانده و آماده عرضه به بازار کشور است.
 • برای اولین بار در بنادر شمالی کشور عملیات هیدروگرافی چند پرتوی با همکاری شرکت دریا نقشه در بندر نوشهر انجام پذیرفت.