اخبار

 • عملیات برداشت هیدروگرافی و تهیه گزارشات سایت آب شیرین کن شرکت دلتا در سواحل مکران به پایان رسید.

 • دوره آموزش هیدروگرافی پیشرفته برای کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری مدرسین این شرکت برگزار شد.
 • عملیات هیدروگرافی و جریان سنجی سایت آب شیرین کن شرکت کوثر یزد در بهمن و اسفند ماه 1400 انجام شد.

  هیدروگرافی- کوثر یزد

 • دوره آموزشی تعیین سطوح جزرومدی و محاسبه CD برای کارکنان اداره بندر، بندر امام خمینی در اسفند ماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد.
 • عملیات برداشت سا باتم پروفایلر در سواحل استان هرمزگان به پایان رسید.
 • دستگاه جریان سنج لاگرانژی ساخته شده این شرکت به مرحله بهره برداری رسید.
 • سیستم پایش لایروب این شرکت بر روی بسیاری از لایروب های در حال کار نصب و در حال بهره برداری است.
 • دستگاه CTD (اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب) این شرکت با قیمت حداقل نصف قیمت جهانی آماده عرضه به بازار است.
 • دستگاه تاید گیج جدید ساخت شرکت دریا نقشه مراحل آزمایشات نهایی را گذرانده و آماده عرضه به بازار کشور است.