افراد کلیدی شرکت دریا نقشه

افراد کلیدی

احسان زرین فر

احسان زرین فر

سوابق تحصیلی:

کارشناس عمران- نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران/ کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سوابق کاری: رئیس هیات مدیره شرکت دریا نقشه از سال 1385 تا 1399 مدیر عامل شرکت دریا نقشه از سال 1400
مهدی محمدی

مهدی محمدی آهویی

سوابق تحصیلی:

کارشناس مهندسی عمران- نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران /کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه مازندران
سوابق کاری: نائب رئیس هیات مدیره شرکت دریا نقشه از سال 1385
محسن شاپوروند ثالث

محسن شاپوروند ثالث

سوابق تحصیلی:

کارشناس عمران- نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران
سوابق کاری: عضو هیات مدیره شرکت دریا نقشه از سال 1385 تا 1399- رئیس هیئت مدیره شرکت دریا نقشه از سال 1400
محمدرضا بیات

محمدرضا بیات

سوابق تحصیلی:

کارشناس نقشه برداری از دانشکده سازمان نقشه برداری کشور
سوابق کاری: بازنشسته سازمان نقشه برداری کشور/ مدیر بخش طراحی وساخت شرکت دریا نقشه