تاریخجه شرکت دریا نقشه

تاریخچه شرکت دریا نقشه

مهندسين مشاور دريا نقشه

دريا نقشه که جزء اولين شرکت هاي مشاور در زمينه هيدروگرافي و نقشه برداري مي باشد توسط مديران و بنيانگذاران هيدروگرافي ايران با هدف متمرکز کردن تجربيات کارشناسان و متخصصين خود در زمينه نقشه برداري٬ هيدروگرافي  وعلوم ژئوماتيک در سال 1371 تاسيس گرديده تا بتواند با تکيه بر دانش فني تجربيات کاربردي خود گام هاي موثري را درتحقيق، پژوهش ،اجرا و توسعه بردارد. اجراي صحيح و با کيفيت پروژه ها جزء سياست هاي اصلي اين شرکت مي باشد و بدين منظور از تمام توان کارشناسان و متخصصين خود، همچنين از آخرين تکنولوژي و تجهيزات و نرم افزارهاي روز استفاد مي نمايد. اميد است تا با اجراي هر چه بهتر پروژه هاي کشور ، سهمي در تحقق بخشيدن به توسعه و آباداني کشور داشته باشيم.

این شرکت دارای رتبه 1 مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و همچنین جزو شرکت های دانش بنیان می باشد.