تاید گیج

Tide Gauge

معرفی اجمالی محصول

روش متداول برای تعیین سطوح متوسط دریا، استفاده از اندازه گیری های تاید گیج می باشد. این دستگاه، تغییرات ارتفاعی پریودیک جزرومدی سطح دریا را در مدت زمان طولانی در محل نصب آن اندازه گیری می کند. تاید گیج که شامل یک خط کش مدرج نیز می باشد یکی از مناسب ترین و قابل اعتمادترین روش های اندازه گیری سطح آب در هر نقطه و زمان می باشد. این دستگاه برحسب نوع آن در ساحل بیرون و نزدیک آب دریا، در داخل آب در دیواره ی صخره ای ساحل، و یا کف دریا کار گذاشته می شود. در مدخل بنادر یا کانال رودخانه ای در نزدیکی ساحل که دستگاه تاید گیج و تاید پل مستقر است، خواندن سطح آب از تاید گیج با اختلاف 10+/- سانتیمتر از روی قایق هیدروگراف، کشتی لایروبی یا کشتی های دیگر توسط دوربین امکان پذیر می باشد. اندازه گیری سطح آب دریا یا به صورت پیوسته و آنالوگ و با یک مقیاس کوچکتر از واحد روی کاغذ میلیمتری رسم شده است و یا به صورت دیجیتال با فواصل زمانی معین در دستگاه ذخیره می شود. اندازه گیری ارتفاع سطح لحظه ای نسبت به خود دستگاه (صفر دستگاه) انجام می گیرد. اگر اختلاف ارتفاع دستگاه نسبت به یک بنچ مارک مستقر در ساحل معلوم باشد می توان تغییرات ارتفاعی سطح دریا را نسبت به بنچ مارک در ساحل به دست آورد. تنظیم دستگاه لازم است با توجه به خطوط فاصل جغرافیایی کشور و اعمال آن به مبنای نقشه تا دقت یک سانتیمتر برای اعماق هیدروگرافی شده، محاسبه گردد.

در بنادر بزرگ و شلوغ لازم است از تاید گیج های اتوماتیک یا ماری گراف برای تحلیل ارتفاع جزرومد استفاده گردد تا پیش بینی دقیق ارتفاع آب صورت گیرد. همچنین نمونه های برداشت و ثبت ارتفاع آب برای مدت طولانی جهت اعمال در محاسبات جزرومد لازم می باشد. قابلیت اعتماد و دقت یک تاید گیج اتوماتیک خیلی حائز اهمیت می باشد و از طریق موارد زیر حاصل می گردد:

  • مطالعه دقیق محل استقرار تاید گیج چرا که کیفیت ثبت متاثر از آشفتگی سطح آب و بی ترتیبی محل در انتشار ارتفاع آب، می گردد.
  • یک سکو با چارچوب که تاید گیج در روی آن مستقر است و به طور دقیق بر مبنای نقشه جغرافیایی منطقه، تنظیم می گردد.
  • ثبات تاید گیج اتوماتیک که به طور مطلوب آزمایش شده باشد.
  • نگهداری و تعمیر منظم و دوره ای، علی الخصوص لوله تاید گیج شناور برای حذف هر گونه مانع در ارسال داده ها برای مراکز مورد نظر

مشخصات فنی محصول

برد اندازه گیری6متر
سیستم تعیین موقعیتGPS
روش دریافت اطلاعاتGPRS
باطری12v , شارژ خورشیدی
شرایط جوی کارکرد دستگاه15- تا 70 c
  
  
  

کاتالوگ محصول